Kristus bär korset – El Greco

Kristus bär korset   El Greco

Målning av den spanska konstnären El Greco ”Kristus som bär korset.” Storleken på målningen är 105 x 79 cm, olja på duk. Ovanliga tekniker för bildspråk, kännetecknande för El Greco, är inte upptäckten av hans enda – några analogier till dem i en eller annan form finns i verk av den sena Michelangelo och sen Tintoretto. Men om den konstnärliga bilden av renässansmästarna var baserad på en organisk syntes av verkligheten och hög generalisering, då i El Grecos konst rådde den imaginära, surrealistiska början.

Själva miljön där konstnären placerar en scen är en fantastisk annan värld, en värld av underverk och visioner. I det oändliga rymden raderas gränserna mellan jorden och himlen, planerna flyttas godtyckligt. De ekstatiska bilderna av El Greco är som omonterade skuggor. De har onaturligt långsträckta figurer, krampaktiga gester, förvrängda former, långsträckta bleka ansikten med vidöppna ögon.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)