Tillbedjan av Magi – El Greco

Tillbedjan av Magi   El Greco

På sjuttonhundratalet tillskrivs denna bild Giovanni Lanfranzo och senare till familjen Bazzano. Sedan 1951 accepterades det officiellt författarskap av El Greco, men det finns dock en koppling av denna bild med verk från Bazzano. Kanske var det den här bilden som var det första verket i den så kallade cykeln av El Grecos ”nattliga” målningar.

En röntgenundersökning visade att den övre delen av duken var helt målad, och den övre kanten på duken var trimmad.

Konstnären har upprepade gånger vänt sig till temat för herdernas förtjusning, ett av de tidiga verk som vi känner till är Fold of Modena-polyptyk som skapades några år tidigare.