Hennes namn är Wahrumati – Paul Gauguin

Hennes namn är Wahrumati   Paul Gauguin

En gång i Tahiti försöker Gauguin återspegla i sina verk, inte bara världens skönhet och outlandishness, utan också egenskaperna i världsbilden och livet. Mytologin i denna region kunde inte lämna honom likgiltig. Hans mycket unga fru – Tehura, ett stort inflytande på den polynesiska perioden av målarens arbete. Det var hon som var själva informationskällan som introducerade européerna till de ovanliga legenderna på Tahiti.

Grunden för bilden ”Hennes namn var Vairumati” är en legende om Areoi-samhället, som predikade idén om fri kärlek. Alla medlemmar i det hemliga samhället fick obegränsade kontakter med varandra.

Naturligtvis lockades Gauguin av denna berättelse, men ännu mer inspirerad av legenden om Areoris ursprung.

En dag beslutade den stora guden Oro att hitta sin utvalda på jorden, och efter sitt mål beslutade han att besöka alla öarna och letade efter sig själv den vackraste dödliga. Men hans ansträngningar var förgäves – det var ingen flicka som kunde jämföra skönheten och artikeln med den stora Oro. Och när Oro var på väg att återvända till himlen, märkte han den vackra Vairumati från ön Boro-Boro. Oro kom ner till Varuumati genom en färgglad regnbåge, som redan förberedde ett bord med de mest utsökta frukterna och en säng fodrad med de finaste mattorna. Det var där de ägnade sig åt kärlek och därmed initierade existensen av mystiska och fria Areori.

Som tittaren kan se försökte Gauguin bokstavligen illustrera den polynesiska legenden. I förgrunden ser vi en naken Wahrumati, vid vars fötter det finns ett lågt bord med frukt. Bakom henne ligger Oro, vars höfter är omgiven av en ljusröd linneduk. Gauguin försökte att skildra båda hjältarna i enlighet med Tahitiska estetiska idéer – de är höga, gyllenhudiga, statliga och höga. I detta fall liknar Virumati hjältinnan i forntida egyptiska lättnader, och det är ingen slump. Målaren tog med sig till ön fotografier av antiken i Egypten och mer än en gång tjänade de som en inspirationskälla för Gauguin.

Målningen ”Hennes namn var Vairumati”, magisk och vacker, visas idag i Pushkin-museet.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)