Immaculate Conception – El Greco

Immaculate Conception   El Greco

Den sena El Grecos konstnärliga stil är unik och dynamisk. Det kännetecknas av en tydlig rörelse från naturalism till mystisk penetration. Konstnärens ansträngningar att förlänga och förvränga mänskliga figurer har ökat, medan måtten på själva duken har förändrats – de har vuxit i höjd och ”krympt”. Färgerna på El Greco har blivit kallare och ljuset är ännu mer dramatiskt. I ökande utsträckning såg belysningen i målningarna av El Greco uppåt.

Sättet att skriva befriades från de etablerade reglerna, uttrycket dominerade i det. Det bästa exemplet på dessa förändringar är målningen The Immaculate Conception, målad 1607-13 för kyrkan San Vicente i Toledo. I sin bok tillägnad konstnärens arbete skrev Philip Trautman att denna målning är ”kanske den mest extatiska i hela måleriets historia”.