Saint Joseph med en ung Kristus – El Greco

Saint Joseph med en ung Kristus   El Greco

Målning av den spanska konstnären El Greco ”Saint Joseph med den unga Kristus.” Storleken på målningen är 182 x 89 cm, olja på duk. Joseph, i Nya testamentet, den förlovade makan till Den Heligaste Jungfru Maria, Frälsarens mor. Han kom i en rak linje från den typen av kung David, men var i fattigdom och levde i Nazareths döda, engagerad i snickeri.

Bortsett från omständigheterna vid Kristi födelse är lite känt om Josephs liv, även om apokryf litteratur försökte fylla detta gap. Josephus dog tydligen kort efter sitt besök i Jerusalem med den unga tolv år gamla Jesus Kristus, eftersom han inte längre nämns i Bibeln efter det. Under namnet Joseph tolkas ett ganska välkänt apokrifiskt evangelium: ”Historien om snickaren Joseph.”

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)