Mary Magdalene – El Greco

Mary Magdalene   El Greco

Målning av den spanska konstnären El Greco ”Mary Magdalene”. Storleken på målningen är 157 x 121 cm, olja på duk. Mary Magdalene, en av de myrrabärande kvinnorna, Jesu Kristi mest trogna följare, botade från en fruktansvärd sjukdom, den så kallade sjukdomen ”De sju demonerna”.

Hon kom från staden Magdala, ledde ett fördömt liv och, under påverkan av Jesus Kristus, återupplivades till ett nytt liv, blev ett exempel på djup omvändelse och en uppriktig vädjan till tro på Kristus. Och Mary Magdalenes tro belönades: Kristus visade sig henne tidigare än andra efter uppståndelsen, och hon blev en entusiastisk predikant av sanning. Minnet om Mary Magdalene hedras den 22 juli.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)