Talisman – Heinrich Ippolitovich Semiradsky

Talisman   Heinrich Ippolitovich Semiradsky

Heinrich Semiradsky målade sina mest berömda målningar i Italien. De fantastiska skönheterna i Roms förorter fängslade konstnären, tvingades arbeta med en fantasi som förvandlade allt runt till levande målningar från den antika världen och återskapade utseendet på människor som en gång bodde bland dessa fält, skogar, berg och havet.

Under åren, som arbetade med historiska kompositioner som krävde djup litterärstudie, många kompositionsberäkningar och en myriad av naturliga skisser och skisser, skrev Semiradsky för ”rekreation” små måttliga genramålningar som skildrade idylliska vardagliga scener från det romerska livet. I målningen ”Talisman” spelas en enkel scen ut mot den södra naturen.

Historien förlorar nästan sin mening, ingenting händer i den och bara livets flöde känns. Konstnären koncentrerar alla sina krafter på överföringen av ett tillstånd av fred, lugn lycka och lycklig tystnad. Bilden är skriven från livet, endast placerad i ett annat lager av verklighet.

Halvgenre-semi-landskapet från det forntida livet som skapats av Semiradsky var mycket efterfrågat bland rika samlare. En sällsynt stor samling i Ryssland inkluderade inte mästarens verk. Idag är de flesta av hans liknande målningar spridda i provinsmuseer, vilket utgör stoltheten över deras utställningar.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)