Vår – Jean Francois Millet

Vår   Jean Francois Millet

Jorden är vacker, ledsen och ensam. ”Spring” – Millets senaste verk. Full av liv och kärlek till naturen, lysande ljusa färger efter regnet, den är klar strax före konstnärens död. Hirs målade aldrig från livet. Han älskade att gå i skogen och göra små skisser, och sedan från minnet reproducerade han sitt favoritmotiv.

Konstnären valde färger för sina målningar och försökte inte bara att på ett tillförlitligt sätt reproducera landskapet utan också för att uppnå harmoni i färg. Pittoreskt hantverk, önskan att visa bylivet utan förskönning sätter Jean-François Millet på nivå med barbizoner och realistiska konstnärer som arbetade under andra hälften av 1800-talet.