Rosor Heliogabala – Alma-Tadema Lawrence

Rosor Heliogabala   Alma Tadema Lawrence

Omgiven av en lyckad framgång var en av 1800-talets rikaste konstnärer. Han hade ett stort inflytande på den historiska filmens stil.

Liksom i fallet med H. Semiradsky, hans närmaste analoga i polsk och rysk konst, sjönk intresset för Lawrence Alma-Tademas verk betydligt över tiden, men återupplivades i slutet av 1900-talet. i samband med det nya intresset för salongkonsten.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)