Salon Moulin Rue – Henri de Toulouse-Lautrec

Salon Moulin Rue   Henri de Toulouse Lautrec

”Salon på Moulin Street” är ett annat verk som öppnar dörren till det fallna samhällets värld, som inte fördömer grunden, men inte idealiserar invånarnas livsstil. Lautrec tog inte upp moraliska frågor och han pratade med ”kärleksprästinnor” som med vanliga vänner. En helt annan känsla överväldigade konstnären när han stötte på män som köpte kärlek från dessa kvinnor: i toleranshuset hade dessa människor samma ansikte, men när de lämnade institutionen förändrades deras utseende dramatiskt, förvärvade funktioner av anständighet och förfinat beteende.

Enligt den utarbetade stilen skapades kompositionen som ett regelbundet, slumpvis kikat avsnitt från livet på ett bordell, där personalen sitter och väntar på klienten och scenen kännetecknas av den vanliga ordinären. Det andliga livet i vissa kvinnors ögon har redan dött bort, men de för vilka denna ockupation ger lidande och dagliga hjärtsvårigheter har överlevt. Madame, undangömd under benet – en prostituerad Mireille, kände mest av allt sympati för Lautrec.

Verket anses vara det mest tankeväckande av en serie målningar som ägnas åt livet för sådana institutioner. Canvasen kännetecknas av en rik färgskala, och när den skapades gjorde han en hel del preliminära skisser.