Inspiration – Gustave Moreau

Inspiration   Gustave Moreau

Traditionellt betraktades akvarell som en ”låg genre”, men från ungefär mitten av 1800-talet togs den mer allvarligt.

Under sina tidiga år använde Moreau akvarell endast för preliminära skisser för stora målningar, som skulle målas i olja. Men på 1860-talet blev han allvarligt intresserad av akvarell, eftersom denna teknik gör det möjligt för konstnären att skapa en transparent, levande färg, och gradvis började Moreau visa akvareller som självständiga verk. Det var med akvarell som Moreau målade ett antal av sina berömda mytologiska, bibliska och historiska scener, inklusive Oedipus och Sfinxen, 1861.

Vissa akvareller av konstnären, till exempel ”Phaeton”, nådde en meter i höjd och mer än en halv meter i bredd. Andra akvareller var små i formatet, som, säg, ”inspiration”. Moro-aquarellistens skicklighet manifesterades tydligast i en serie illustrationer till fablerna i La Fontaine. Bland dem var ”Grodan, som ville se kungen” – ett fantastiskt verk av elegans och noggrannhet av observation.