Sinner – Heinrich Ippolitovich Semiradsky

Sinner   Heinrich Ippolitovich Semiradsky

Den andra stora bilden av Semiradskys ”Kristus och synaren” gav konstnären en lyckad framgång och europeisk berömmelse.

Det visar tydligt huvuddragen i hans konst: kompositionen som helhet är mycket effektiv. Landskap är viktigt för att skapa ett allmänt intryck…