Adoration of the Shepherds – Jean Honore Fragonard

Adoration of the Shepherds   Jean Honore Fragonard

Äktenskap Fragonard var ganska lycklig. Detta bekräftas av många familjescener skriven av konstnären.

Det finns många barnporträtt bland dem – och färdig som ”Pojke i Pierrotdräkt”, ungefär 1780, och mindre detaljerade skisser. Många tårar av ömhet kastar damer över hans familjidyller – som till exempel ”Lycklig mor”, ca. 1773. Och för sina sällsynta religiösa målningar valde konstnären ämnen relaterade till Kristi barndomsår – ”Herdens tillbedjan.”