Sikt över Paris från stadsporten Van – Henri Rousseau

Sikt över Paris från stadsporten Van   Henri Rousseau

Borstar Rousseau äger ett antal parisiska arter, skriven av honom från naturen, till exempel ”Utsikt över Paris från stadens grindar Van.” I början av sin karriär reste Rousseau på helgerna till Paris förorter eller till Seine-stranden för att göra skisser där.

Dessa skisser fungerade som grund för framtida målningar. Shch-kompositionen bildas strikt geometriskt medan hus och broar som regel är parallella med bildens plan, vilket exemplifieras av verket ”The Bridge in Charenton”.

Rousseaus träd är schematiskt avbildade och utsikterna byggs med hjälp av att gradvis minska i lutande tak eller stigar som går ner i fjärran. Konstnären var mycket stolt över sina flodscener – deras sammansättning bestämdes av den böjda flodbotten.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)