Tombstone – Anthony Van Dyke

Tombstone   Anthony Van Dyke

Ritning har aldrig ockuperat en viktig plats i von Dycks arbete och i Rubens arbete. De flesta av de teckningar som har kommit ner till oss tillhör hans första år. Senare, när han bytte till porträttmålning, skrev van Dijk alltid direkt på duken och använde sig till preliminära skisser endast i undantagsfall. De överlevande ritningarna av Van Dyck är gjorda i olika tekniker, inklusive krita, kol, penna och bläck, penna.

Bland dessa verk finns fullständiga porträtt), ritningar, tydligt avsedda för försäljning), några skisser av manlig och kvinnlig natur, gjorda i verkstaden, skisser av verk av gamla mästare som ses i Italien.