Familjesamling – Frederick Basile

Familjesamling   Frederick Basile

Lycka, i kombination med befrielse – ett särdrag i atmosfären i södra Frankrike, där luften ständigt är en känsla av frihet och firande. För att förmedla den unika andan på sina infödda platser med hjälp av målning, såväl som att skapa en mångfaldig komposition, lyckades Basil på duken ”Familjesamling”. Han hanterade kompletteringen av tomten med en känsla av vitalitet och byggde kompositionen på ett sådant sätt att karaktärerna ”känner” sig själva som en familj på en enkel plats.

Målningen är ett av hans mest kända verk, och 1869 ställdes hon ut i salongen under namnet ”Familj X”. Självbiografiska verk, det visar författarens familj.

Duken anses vara ett av de ljusaste exemplen på realistisk impresjonism; en sådan utdelning delades ut för det framgångsrika urvalet av färger, det ursprungliga beslutet om ljusöverföring och den höga skicklighetsnivån som mänskliga figurer visas.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)