Saint Lawrence – Francisco de Zurbaran

Saint Lawrence   Francisco de Zurbaran

I målningen ”St. Lawrence” presenteras temat för martyrdomen av konstnären som en triumf; som om han inte visar processionen till avrättningen, utan den påföljande himmels triumfen.

Lawrence, klädd i en festlig prästdräkt, avbildas mot bakgrund av ett ljust landskap. Han är upprörd, men orädd; hans ansikte är starkt och manligt. I helgonens händer har instrumentet för utförande. Konstnären försökte komma ifrån händelsens vardagliga innehåll: hjältans glädjande glorifiering är viktigare för honom än lidande eller inre kamp.