Självporträtt i ungdom – Lawrence Alma-Tadema

Självporträtt i ungdom   Lawrence Alma Tadema

Den stora nederländska konstnären Alma-Tadema Lawrence använde i sina verk mest mytologiska och historiska tomter, men han skrev också många porträtt där han noggrant skrev ut det planerade landskapet och traditionella dräkter. Sådant är hans verk ”Självporträtt i ungdom”, skriven av honom 1852.