Immaculate Conception – Francisco de Zurbaran

Immaculate Conception   Francisco de Zurbaran

Att skapa en ”distraherad” bild av Jungfru Maria, den stora spanjoren Francisco de Zurbaran, som är en sann katolik, strävade efter enkelhet och uttrycksfullhet, naturlighet och entydighet, utan att glömma bort den estetiska komponenten.

Befälhavarens idé är enkel och tvetydig på samma gång – Maria, den framtida modern till Kristus Frälsaren, är framför oss, men med utseendet på en enkel spansk tjej, lite vinklad och blygsam. Marias kläder är också enkla och kyliga, vilket motsvarar bilden av en flicka, vars födelsemakel och hela hennes efterföljande liv är helt ägnade åt Gud.

Konstnären avgår från den vanliga handlingen av tillkännagivandet och avbildar endast den eviga jungfrun, svävande över jorden, omgiven av blinkande stjärnor och ett övernaturligt, jordnära, gyllene ljus. Från den Helige Ande stiger världens Frälsare ner på jorden och börjar sin jordiska resa.

Kanvasens sammansättning är enkel och balanserad: Jungfru Marias figur i centrum och bara lutad åt höger och ner, som om den täcker marken. Skickligt skriven förgrund med skarpa gränser mellan ljus och skugga skapar för tittaren en känsla av att tillhöra det som händer.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)