Mary med barnet, Saint Francis av Assisi, the Saint and Donator – Vincenzo Catena

Mary med barnet, Saint Francis av Assisi, the Saint and Donator   Vincenzo Catena

Till skillnad från det faktum att denna bild är något senare än den föregående, känns Bellinis inflytande fortfarande i hennes komposition. Från sin lärare tog Catena över sättet att skildra den vackra kvinnliga figuren av helgon, och nästan utan några förändringar; detta indikerar att han gillade henne väldigt mycket.

Den förändring i stil som observerats i den här bilden jämfört med den tidigare, speglar inte så mycket en förändring i Katenas stil, utan snarare en utveckling i Bellinis arbete. En djupare färg, många nyanser förklaras av utseendet på Giorgione, vars inflytande inte undviks av den gamla läraren Katena.

Gradvis ersätts föredragandens teknik av målningstekniken. Genom att sätta donatorn i profil är sättet på hans bild tekniker som är karakteristiska för kvattrocento. Istället för en svårare bild väljer Catena en lättare avbildad profil i halvprofilen, vilket ger fler möjligheter att betona en persons karaktär.

Den mest framgångsrika delen av bilden kan kallas donatorns figur. Catena hade ett bra porträttistiskt öga, vilket bekräftas av hans senare porträtt, som vanligtvis har starkt tyskt inflytande. Det finns betydande tillägg i bildens nedre och övre delar, till exempel läggs händerna på donatorn senare.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)