Saint Bernard Hugging Christ – Francisco Ribalta

Saint Bernard Hugging Christ   Francisco Ribalta

Francisco Ribalta är en spansk målare, grundare av Tenebrist-skolan i Valencia, katalanska vid födseln. Mellan 1585 och 1598 arbetade han i Madrid och Escorial, där han målade mest porträtt och målningar på religiösa ämnen.

Från 1599 fram till sin död arbetade han i Valencia, med undantag för en resa till Italien, som ägde rum mellan 1616 och 1620. Canvasen avbildar grundaren av den cistercienser orden av St Bernard, som föll i ekstase för Jesus, som var borta från korset. Tomten för målningen lånades av konstnären från P. H. Ribadenira, publicerad 1599, ”Lives of Saints”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)