Porträtt av A. O. Smirnova-Rosset – Peter Sokolov

Porträtt av A. O. Smirnova Rosset   Peter Sokolov

Alexandra Osipovna Smirnova, nee Rossetti, hembiträde för de två kejsarinnorna Maria Feodorovna och Alexandra Feodorovna, en vän till Puschkin, Gogol, Zhukovsky, Vyazemsky, Aksakovs… Nästan alla poeter från Pushkin-epoken ägnade dig till henne.

Gogol var den första som läste kapitlen i den andra volymen av Dead Souls. Lämnade intressanta minnen från det sekulära, litterära och andliga livet under XIX-talet