Mansporträtt – Sandro Botticelli

Mansporträtt   Sandro Botticelli

Bildens sammansättning är extremt tydlig. På en enkel ockerbakgrund skiljer sig en mörk silhuett och en ung mans hår ut med en tydlig silhuett. Hyan är bara något lättare än bakgrunden.

Konstnären använder ljus och skugga mycket måttligt som ett modelleringsverktyg. Han avvisar starkt djupa skuggor, som är mer kapabla att förmedla en känsla av fysiskhet. Ljuset i hans porträtt är spridd och skapar inte så hårda skuggor.

Porträttet, som kom in i Louvre-kollektionen 1888, hänvisar till den unga Botticellis verk, då hans huvuduppgift var att hitta den för evigt skönhets förkroppsligande.