St. Martins martyrdom – Paolo Veronese

St. Martins martyrdom   Paolo Veronese

Efter Trentrådet fick tomter från helgonas liv speciell betydelse. Vanligtvis valde konstnärerna dessa avsnitt från liv där de heliga utsattes för tortyr och förföljelse.

Den katolska kyrkans önskan att upprätta helgonens kultur tydligare är klar – trots allt förkastade protestanterna denna speciella kult. Veronese skrev en hel del verk av detta slag. Bland dem är Martyrdom of Saints Primola och Felician, skapade 1562 för kyrkan Santa Maria; ”The Martyrdom of St. Justine”, som mästaren skrev 1573 för kyrkan med samma namn i Padua, och The Martyrdom of St. Mina.

Det sista av dessa verk avslutades antagligen av Veronese studenter efter hans död.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)