St Martyrdom av St Philip – Jusepe Ribera

St Martyrdom av St Philip   Jusepe Ribera

Ribera utvecklade några av teman i många verk med olika känslomässiga och bildnyanser.

En av dem – temat lidande och martyrdöd, främst förknippat med de heliga bilderna. Saint Philip torterades för att predika kristendomen. Ribera skildrade hur böckerna piskar honom uppför kammen för att riva av huden.

Med en enorm äkthet skrivs den torterade kroppen av helgon, muskulära armar och stora böcker från böckerna. På martyrens ansikte, vacker i sitt bönande lidande, läs den enorma styrkan i tro och beredskap för uppoffring.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)