Strid om ärkeängeln Michael med Satan (1500-talets andra våning) – Jacopo Tintoretto

Strid om ärkeängeln Michael med Satan (1500 talets andra våning)   Jacopo Tintoretto

Ärkeängeln Michael i evangeliet fungerar som en skyddare. Han framställs ofta brottning med en drake, en orm och sedan med Satan. Förfalskningen med Satan började när Satan, som kastades ned från himlen av Gud, höll fast vid Michaels vingar för att dra honom i graven, men Gud räddade Michael.

Den här bilden ger en god uppfattning om Tintorettos stil: den attackerande rusningen av himmelska krigare, änglar och djura djävlar som faller i avgrunden; det är ett långt spjut i ärkeängelns händer – diagonalt från topp till botten genom hela kompositionen – och dessa krossande strålar. En sådan komposition kan inte orienteras mot en horisontell jordyta, den kan bara vara i luften och Tintoretto förmedlade den med triumf.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)