Två rosor på sängäcken – Edouard Manet

Två rosor på sängäcken   Edouard Manet

”Rosor – frost”. Hur slagen detta poetiska rim betraktas, och fortfarande utan det – ingenstans! Hur många gånger i århundraden har ros förhärligats, hur många poeter och konstnärer har inspirerats av den och kommer sannolikt att inspireras en gång till! Och detta tema kommer aldrig att bli uttömt, precis som själva kärlekens tema, som rosens tjocklek fungerar. Naturligtvis först av allt en röd ros. Eld, passion, kreativ bränning – det är redan traditionella föreningar som rosen ger som en blomma.

Men den franska impressionistmålaren Edouard Manet valde att måla, först bara två rosor, och för det andra gul och vit. Så det är frestande att spekulera i detta avseende om symboliken i färg: vad, säger de, gul är färgen på ångest och sorg, vit – av renhet och renhet. Det kan hända att konstnären drog samman dem för att skapa kontrasteffekten. Eller kanske ägde han en helt annan idé – att visa hur ömtålig och försvarslös denna skönhet kan vara, när man skär en stjälk med en hänsynslös hand, när man kastar blommor på bordet och lämnar den utan att spara fukt.

Man strävade inte avsiktligt efter en bokstavlig representation av verkligheten. I detta är han en typisk impresjonist. Blommorna själva är rosor, och deras kronblad dras som om de skakar i rymden, deras varelse är skakig och flyktig.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)