Fråga mig inte längre – Lawrence Alma-Tadema

Fråga mig inte längre   Lawrence Alma Tadema

Flirting är en standardform av social interaktion, varvid en person indirekt indikerar ett romantiskt och / eller sexuellt intresse för en annan.

Det kan bestå av konversation, kroppsspråk eller en sammanfattning av fysisk kontakt. Flörta kan involvera konversation eller handling, göra anspråk på större intimitet än vad som allmänt anses vara lämpligt för förhållandet, utan att faktiskt tala eller göra något som strider mot allvarliga sociala normer.

Detta kan uppnås genom att förmedla en känsla av lekfullhet eller ironi. Använda dubbla betydelser, gester, tips, intonation. Medan vissa av de subliminala varumärkena är universella för alla kulturer, varierar etiketten av flirta avsevärt i olika länder, vilket kan leda till missförstånd. Det finns skillnader i hur nära människor ska stå, hur länge de ska hålla ögonkontakt etc.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)