Porträtt av Charles Kroula – Pompeo Batoni

Porträtt av Charles Kroula   Pompeo Batoni

Målning av den italienska målaren Pompeo Batoni ”Porträtt av Charles Crawl”. Stående storlek 248 x 172 cm, olja på duk. Med utgången av 1600-talet förhindrade den manism och konvention som etablerades inom konst i allmänhet porträttet från att förbli på den höjd som han nådde på 1600-talet och till och med pressade det i bakgrunden både i målning och skulptur.

Men i slutet av 1600- och 1700-talet uppträdde sådana anmärkningsvärda porträttmålare som Minyar, Rigault, Detroit och Largillier i Frankrike, Kupetsky och Mengs i Tyskland, Goya i Spanien, Reynolds, Lawrence och Gainsborough i England, Batoni i Italien, Levitsky. och Borovikovsky i Ryssland. Under upplysningen fanns ett ganska starkt intresse för graverade porträtt, såväl som pasteller och miniatyr akvareller, av vilka många mycket skickliga hantverkare dök upp på 1700-talet.