Stadsbild med en trojka – Boris Kustodiev

Stadsbild med en trojka   Boris Kustodiev

Under åren av bildandet av Kustodiev som konstnär i en konstnärlig miljö observerades en intensifiering av intresset för grafiken. Innan hennes ögon blev hon till en oberoende konstform.

Intresset för livets flyktiga verkligheter krävde en omedelbar reaktion – i form av en snabb linje, en kontur av en figur, en snabb ritning. Med glädje var Kustodiev I. Repin, en lärare och hans kamrater, engagerade i teckning.

Kustodiyev skilde sig inte från denna process och förklarade sig vara en enastående föredragande. Under de första revolutionens år samarbetade han aktivt i satiriska tidskrifter, svarade med en ritning på vår tids brinnande händelser.

Konstnären skapade en massa grafiskt skarpa porträtt; hans arv inkluderar studier av nakenhet, många skisser och skisser som gör det möjligt att studera i detalj mekanismerna för hans arbete. Som exempel citerar vi hans ”Cityscape with Troika”.