Porträtt av en Courtesan – Vittorio Carpaccio

Porträtt av en Courtesan   Vittorio Carpaccio

Porträttgenren var inte nära Carpaccio. Han adresserade nästan inte honom, och även de porträtt som tillskrivs honom tenderar vissa forskare att omdirigera ”andra mästare.

Här är två porträtt för vilka författarskapet till Carpaccio är mer eller mindre exakt. Detta är porträttet av courtesan ”och porträtt av Doge Loredan”. Det senare verket är intressant i det att det finns ett porträtt av Doge Loredan också målad av Giovanni Bellini, daterad 1501. På den avbildas Doge som en mycket gammal man.

I vår hjälte är han fortfarande något yngre. En jämförelse av Doges åldrar till viss del hjälper till att avgöra när Carpaccio målade den här bilden. De flesta konstkritiker är överens om att den borde tillskrivas början eller till mitten av 1490-talet. Dessutom är det svårt att säga till och med om Carpaccio är författaren till denna bild.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)