Saint Nicholas med 16 kännetecken för livet

Saint Nicholas med 16 kännetecken för livet

I mittstycket representeras helgen i ikonografin av Nikola Zaraysky, med två vanliga medaljonger med bilder av Frälsaren och vår fru överst. Sällsynta är två medaljonger över gödsel, till vänster – med helgens halvfigur, till höger – med martyrens halvfigur. De två sista bilderna visade sig uppenbarligen efter kundens begäran.

Den 12: e stämpeln är också sällsynt och visar föräldrar som ber till Nikol för att rädda sitt drunknade barn. Varumärken med cykeln med berättelsen om räddningen av tre köpmän som kastats i havet av brigander är vanliga för Novgorod och Pskov-ikoner, men förekommer sällan på ikoner av Rostovs konstnärliga tradition.

Ett mycket konstnärligt verk med sällsynta ikonografiska detaljer som illustrerar ett av stadierna i bildandet av nordliga konstnärstraditioner baserade på Rostovs konstnärliga kultur. Representerar betydande vetenskapligt, historiskt och museumsvärde.