St. Anthony den stora frestelsen

St. Anthony den stora frestelsen

Det forntida fragmentet är inbäddat i en tunn kalkplanka med två ekpinnar. I det ursprungliga färgskiktet är bilden av St. Anthony den stora, liggande på en säng som vetter mot berget med en svart grotta, från vilken grågröna demoner och olika djurliknande varelser kommer till hans sida.

Ikonen med en unik tomt var tydligen en del av livets ikon för Anthony the Great. Denna helgon, egyptisk, som bodde under andra hälften av 3: e början av 400-talet, blev en av de första munkarna på jorden och fick den djupaste vördnad i hela den kristna världen för att lägga grunden för det klosterliga livet. Han var mycket populär i Ryssland, men andra exempel på att illustrera sitt liv i gammal rysk konst är okända.

Ikonen förmedlar ett antal detaljer kända i Ryssland från det litterära livet i St.. Anthony, skriven av sv. Athanasius av Alexandria. Detta är munkens grotta i bergssidan, mot den östra egyptiska öknen, och klostret grundat av honom, som står vid foten av bergen, i utkanten av öknen. Kanske bilderna av fantastiska ciborier som står högt ovanför klosterväggen går tillbaka till den verkliga månkupolkrönningen av byggnaderna i klostret St. Anthony, som kunde vara kända för ryska pilgrimer.

Ikonen är ett av monumenten som kännetecknar de outforskade och lite studerade fenomenen av rysk konst under andra hälften av 1500-talet. Det representerar konstnärligt, historiskt, kulturellt, vetenskapligt och museumsvärde.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)