Evangelisten Luke, med de heliga i fälten

Evangelisten Luke, med de heliga i fälten

Ikonen är ett fragment av de kungliga grindarna i ikonostasen, i vilken den var belägen på vänster kavel nedan. Inskriptionen med namnet evangelisten har inte bevarats, men beroende på typen av person och text i hans bok identifieras han lätt som Luke. På baksidan finns en inskription i handskriften under andra hälften av 1800-talet: ”Lägg till Andrey från Kreta och martyren Agripena” Dessa helgon visas i fälten.

Evangelisten Luke tillhör den aristokratiska linjen i Moskva i slutet av 1500-talet. Den graciösa designen, känsliga färgen, utsökta rytmen, skickligheten och noggrannheten i föreställningen indikerar att kunden till Royal Doors, som denna bild är en del av, tillhörde elitmiljön. Mycket konstnärligt arbete av museumsvärde.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)