Uppstigningen – El Greco

Uppstigningen   El Greco

På den fyrtionde dagen efter uppståndelsen samlades apostlarna i samma hus, och Kristus dök upp igen för dem. Han pratade med lärjungarna och gick till Olivberget. Där välsignade han apostlarna, han räckte upp sina händer och började stiga upp i himlen, stiga högre och högre över jorden, upp till mycket moln… Apostlar frös i förvåning och djup sorg, och kunde inte ta upp ögonen från himlen. De böjde sig för mästaren och återvände till Jerusalem.

En intressant lösning för överföringen av denna berättelse är konstnären El Greco i filmen ”Uppstigning”. Alla konstnärliga medel är underordnade förkroppsligandet av absolut lugn, storhet och skönhet i bilden av den uppstigande Kristus. Det är omöjligt att glömma hans ansikte, full av kärlek och barmhärtighet mot människor.

Det förblindande ljuset som härstammar från Frälsaren skrämmer apostlarna och vakterna som avbildas längst ner på bilden. Linjernas nervösa rytm, kontrasten av rosa, blå, grå och röda fläckar, bland vilka det vita banret i Kristus händer sticker ut skarpt, är allt avsett att öka dramatiken och högtidligheten i det som händer.