Porträtt av en ung man – Alessandro Allori

Porträtt av en ung man   Alessandro Allori

Målning av den italienska konstnären Alessandro Allori ”Porträtt av en ung man.” Storleken på bilden är 55 x 43 cm, trä, olja. På 1540-talet och senare, fram till slutet av 1500-talet, gick mannerismen utöver gränserna för den italienska florentin-romerska cirkeln och blev i slutet av seklet den dominerande trenden i domstolskonst i Italien, både i norra landet – i Milano och i Neapel – bara i målning, men också i skulptur, delvis i arkitektur.

Konsten till mogen manism, baserad på anti-renässanssträvanden från tidig manism, motsätter sig inte bara de senaste trenderna i italiensk konst på 1500-talet, utan är också öppet förbunden med ideologin i feodalkatoliska kretsar, underordnade uppgiften att förhärla den romerska kyrkan, hertugar och härskare av Italiens fyrstendigheter.

Förvirring, pessimistisk uppdelning av tidig mannerism ger plats för kall formalitet; estetiska ideal blir mer och mer abstrakta, livlösa till sin natur, helt underkastade ett avsiktligt godtyckligt formellt schema – ”sättet”, som teoristerna i den tiden kallar det; konstnärens verk begränsas av ett helt system av dogmer och kanoner. I slutet av 1500-talet avslöjar trenden med manistkonst dess futilitet och stannar.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)