John Climacus, George och Blasius

John Climacus, George och Blasius

Mongol-tatariska invasionen avbröt processen för utvecklingen av den gamla ryska målningen, som var under dess XII – tidigt XIII-århundrade i sin storhetstid. Först i bevarad självständighet fortsatte Novgorod kulturlivet.

Under förhållanden med ständiga krig, med försvagade band med Konstantinopel och södra Ryssland, bildas en typ av konst som ligger nära den populära uppfattningen av världen. Sammansättningen av ikonen ”John of the Ladder, George and Blasius” är ovanlig.

Den centrala figuren av John är ojämförligt större än sidorna – den stora martyren George och biskopen Blasius. Flerfaldiga karaktären är typisk för medeltida konst, valet är hierarkiskt centralt för kompositionen, men vanligtvis var figurerna av helgon, co-minus ikoner, skrivna i marginalen.

Novgorod-konstnären placerar å andra sidan de beskyddande bilderna av George och Vlasii i mittpunkten, för dem närmare den viktigaste och betonar betydelsen av det senare. Intrycket av en grandios fysisk höjd, framställd av figuren av John, var, enligt idén om skaparen av ikonen, ”att lyfta sinnet” till höjden på dygderna av denna Sinai-abbot, som beskrev vägen för spirituell uppstigning till perfektion i boken ”The Ladder”.

Ikonens konstnärliga struktur är enkel, bilderna tolkas entydigt, kräver inte djupgående kontemplation, men styrkan av deras inverkan är imponerande.

De rörliga, plana, konturerade figurerna med en medelvinklad kontur är som upplysta från insidan med ett speciellt ljus materialiserat i cinnabarbakgrundens glöd. Ljusa blekande motorer runt ögonen verkar blixtar av ojämnt ljus. Ansiktena känner igen det nationella, till och med det vanliga folket. Monumentet uttrycker den höga andliga potentialen i konst som svarar på smaken av de demokratiska lagen av befolkningen ”Lord of Novgorod the Great”

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)