Buddha vinnare – Nicholas Roerich

Buddha vinnare   Nicholas Roerich

Måla ”Buddha vinnaren” framför livets källa. Buddha Siddhartha Gautama – prinsen av Shakya-klanen i norra Indien. Ett av hans namn är Shakya Muni, ”shakya-eremiten.”

På bilden ser vi hur Buddha, övervinner tyngdkraften, svävar över sjöns yta. Var uppmärksam på namnet ”vinnaren”. Alla stora läror kräver seger över sig själv. Således sägs det i Dhammapada, den heliga buddhismens bok: ”Om någon i en strid skulle ha vunnit tusen människor tusen gånger, och den andra skulle ha vunnit en, så är denna andra den största vinnaren i striden.”

N. K. Roerich i sin bild Buddha namnger vinnaren och skildrar honom som en vinnare och tillämpar lämplig symbolik. Utan att avvika från den buddhistiska ikonografiska kanonen framträder Buddha inför betraktaren främst som en person som är nära och förståelig för alla. Buddha ligger i ensamhet framför ”livets eviga vatten”, i en bergig, forntida grotta.

I mitten och överst på bilden skildrade konstnären Roerich konturerna av det heliga berget Sumeru. Buddhas kropp är mörkguldfärgad, den gyllene manteln som symboliserar ”ljusets gränslösa glans.” Buddhas ställning är ”vajra” eller ”lotus”, den traditionella tronen saknas under Buddha, han sitter direkt på berget, som om han flyter i luften.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)