Middag på Emmaus – Pontormo

Middag på Emmaus   Pontormo

Det finns flera varianter av visuella lösningar på tomten för en måltid på Emmaus. Antingen går Kristus och två lärjungar längs vägen som leder till Emmaus eller sitter redan vid ett bord tillsammans med dem under en måltid tillsammans.

Jacopo Pontormos målning skrevs för hotellet i Carthusian-klostret Certosa del Galluzzo nära Florens.

Varianten av den ikonografiska tolkningen av det inträde som konstnären valt innehöll inledningsvis möjligheten att läsa den i ande av genrer, och vi ser att Pontormo inte vägrar det: det räcker med att uppmärksamma den illusoriska exakta skildringen av föremål som utgör det blygsamma stilleben i bilden – bröd, porslin, fartyg för vin. Plottens dogmatiska betydelse i konstnärens ögon överskred emellertid ovärderligt värdet av genremotiv och detaljer som kännetecknar det vardagliga livet, och därför gör det slutliga intrycket av bilden det inte möjligt att identifiera det med vardagsgenren.

Dessutom, i hennes visuella system, påminnelser om traditionell ikonmålning oväntat väcktes liv. De återspeglas i utseendet på treenighetens symboliska öga, i kompositionssymmetri och i den främre vändningen av Kristusfiguren mot betraktaren, och till och med i ett perspektivperspektiv, som påminner om teknikerna för omvänd perspektiv.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)