Påven Alexander VI introducerar Jacopo Pesaro för St. Peter – Titian Vecellio

Påven Alexander VI introducerar Jacopo Pesaro för St. Peter   Titian Vecellio

Den här bilden skrevs för att fira turkernas nederlag i Santa Maura den 30 augusti 1502: den segrande påvliga flottan leddes av Jacopo Pesaro, medan hans kusin Benedetto befallde den allierade venetianska flottan. På grund av besvärliga slag var det brukar betraktas som en av de tidigaste målningarna av Titian och daterade omkring 1506.

Målningen har emellertid välkända stilistiska likheter med altaret i Santa Maria della Salute, som är daterat 1510, så att Antwerpen måleri bör ges senare från år 1510.