Immaculate Conception – Giovanni Battista Tiepolo

Immaculate Conception   Giovanni Battista Tiepolo

Skapad av den största konstnären i den venetianska skolan i många fresco cykler, kan man se nyheten i världsbilden och omfattningen av konstnärliga företag födda från upplysningens ålder. Tiepolo var en underbar dekoratör, målade kyrkor och villor, hallar i offentliga byggnader, skapade altarbilder. Befälhavaren av fresker och gravyr vädjade till traditionerna i den venetianska kulturen under XVI-talet.

I målningen ”Obefläckad befruktning” svävar jungfruliga Maria, under vars fötter världen visar, på himlen. Den är omgiven av änglar, en vit duva, som är en symbol för den Helige Ande, sprider sina vingar över Jungfruhuvudet. Moderens överhöghet över det jordiska onda personifieras av palmträdet som ligger i förgrunden. Mary trampar en orm med ett äpple i munnen och symboliserar den ursprungliga synden. Postulatet om att Guds mor är spegeln för alla dygder bekräftas av spegeln som visas på duken.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)