Tillkännagivandet Chestello – Sandro Botticelli

Tillkännagivandet Chestello   Sandro Botticelli

Målning av Sandro Botticelli ”The Announcement of Chestello”. Arbetsstorlek 150 x 156 cm, trä, tempera. Målningen målades för kyrkan Santa Maria Maddalena dei Pazzi i Chestello-klostret. Den dramatiska scenen för tillkännagivandet representeras i utrymmet för strikt geometriska linjer: golvet ritas av mönster från rektanglar, torr geometrism är också karakteristisk för väggens uppdelning.

Ärkeängeln, som ännu inte hade stoppat sin snabba flygning, knälade framför Mary. Den imaginära linjen, som nervöst vibrerar längs figurernas kontur, binder dem samman och leder betraktarens öga. Efter dessa pauser, böjningar, bakom linjerna riktade mot varandra, ”läser” berättelsen.

Åtgärdens deltagare är extremt upprörda, deras ställningar berövas stabilitet, som under påverkan av den mystiska vinden som bröt ut i rymden. Fokus för konstnärens uttrycksförmåga i ärkeängelns och den välsignade jungfru Marias dialog. Han förde det gudomliga meddelandet, hon drar sig skrämmande bort och accepterar det med ödmjukhet.

Konstnären Sandro Botticellis nya stämningar manifesteras i vägran att utsmycka Madonnas utseende, i frånvaro av juveler och gyllene ornament, typiskt för Botticellis tidiga målning. Det verkar som om han lyssnar på Savonarolas uttalanden om enkelheten hos helgonens kläder, om det andliga verkliga värdet i motsats till fysisk skönhet.