Immaculate Conception – Diego Velasquez

Immaculate Conception   Diego Velasquez

I början av sin kreativa resa vände sig Velasquez efter den rådande traditionen ofta till religiösa ämnen, men efter att han flyttade till Madrid 1623 blev religiösa målningar inte typiska för hans arbete, vilket gav plats för porträttmålningen.

Målningen The Immaculate Conception var ett av de första verk som gjordes av Velasquez i den officiella titeln för målare. Åsikter uttrycktes att konstnärens unga fru Juan fungerade som en modell för bilden av den heliga jungfrun. Jungfru Marias kult är spridd i Spanien som inget annat kristet land. Det är tydligt att denna kult inte kringgå målningen – för spanska konstnärer var detta ämne det mest populära.