Porträtt av en man – El Greco

Porträtt av en man   El Greco

Porträtt av en mansmästare Domenico Teotokopuli skrev i slutet av sina studier i Rom. Hittills var det inte möjligt att fastställa vem som visas i detta porträtt, det finns flera antaganden.

Detta verk visar tydligt tillväxten av konstnärens skicklighet, efter att ha rest från den bysantinska ikonmålningstraditionen genom humanismen i den italienska renässansen till sin egen djupt individuella stil. Därför är det ingen slump att denna bild ansågs vara ett självporträtt av Tinoreto fram till 1898, när konstnärens signatur hittades under restaureringen.

Kanske är detta en kollektiv bild där El Greco förkroppsligade hans idéer om en humanist-intellektuell, en renässansman, liknande Raphaels berömda Korteggiano.

Med en hand förlitar den okända ett bokmärke med ett bokmärke som ligger på ett bord, bredvid en skriv – eller ritningsanordning. Kanske borde dessa detaljer visa hans ockupation. Den högra handen avbildas i en vältalig gest, traditionell för bilden av högtalarna.