Juno – Rembrandt Harmens Van Rhine

Juno   Rembrandt Harmens Van Rhine

Konstnären framställde sin fru som Yunona Saskia. Juno är den romerska gudinnan för äktenskap och födelse, kvinnors moderskap och den kvinnliga produktiva kraften. Förmyndare av äktenskap, vårdnadshavare för familjen och familjedömningar

Huvudattributet för denna gudinna är slöjan, diadem, påfågel och gök. Rembrandt har en påfågel i bildens nedre vänstra hörn.