Självporträtt vid 54 års ålder – Rembrandt Harmens Van Rhine

Självporträtt vid 54 års ålder   Rembrandt Harmens Van Rhine

I arvet av ritningar och målningar av Rembrandt minst sjuttiofem självporträtt – en slags ”visuell dagbok.”

Behovet av att visa sitt eget liv och ständiga fysiognomiska analyser är emellertid inte bara ett tecken på betonade självbiografiska intressen eller förtroende för dess unika: självporträtt ger en möjlighet att utforska reflektionen av olika känslor i ansiktsdrag eller låta en experimentera med nyanser av hållning, sätt och villkorliga gester.

En del av självporträttet beställdes, medan andra skrivits för familjen, men det kan inte uteslutas att ett betydande antal av dem, särskilt de senare verken, är en slags visuell självbiografi. Denna duk, vars sammansättning är ganska strikt, är en av de få där konstnären uppträder i den rörande bilden av en man som ser äldre ut än femtiofyra år.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)