Bruket – Rembrandt Harmens Van Rhine

Bruket   Rembrandt Harmens Van Rhine

Målning av den holländska målaren Rembrandt van Rijn ”The Mill”. Storleken på landskapsbilden är 88 x 106 cm, olja på duk. Sju år efter Saskias död, som utfördes av Rembrandt med Geertye Dirks, kännetecknas av en minskning av den kreativa aktiviteten och samtidigt en koncentration på lugnare ämnen.

Det är anmärkningsvärt att i målningen av Rembrandt 1645-1646 upprepas motivet för den heliga familjen minst fem gånger. Under denna period minskar antalet anpassade porträtt, konstnären ägnar stor uppmärksamhet åt bilder av enkla folketyper, fördjupar den nya versionen av ”Danae”.

Det finns också intresse för de uttrycksfulla huvuden hos gamla människor. I landskapsmålning och grafik från 1640-1641 börjar den realistiska utvecklingen av Rembrandts nyligen och naturligt sett holländska landskap med dess rymd, ljus och byggnader.

Årets kreativa utveckling kulminerar i den första konstnärliga förkroppsligandet av miljöns mänsklighet, stående under de vanligaste burgarna – i målningen ”Kristus i Emmaus” och i samma årstickningar med tiggarbilderna; samtidigt dök upp ”Listan i hundra guilder” och lyfte fram de verkliga motsägelserna av verkligheten genom den strikta, krävande beslutsamheten i betydelsen av kristendomen.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)