Naken – Frederick Leighton

Naken   Frederick Leighton

Landskapsmålning är fortfarande den minst studerade grenen av Laytons kreativitet – trots att Leighton skapade flera hundra landskap i sitt liv. Detta kan förklaras av det faktum att konstnären själv sällan visade sina landskapsverk på utställningar – i sin tid betraktades landskapet fortfarande som en ”låg genre”. Många landskap av Layton – som till exempel ”Chios Island” eller ”On the Nile” – målades under de resor som befälhavaren tog nästan varje sommar och höst.

Några av dem blev sedan bakgrunden, dekorationer för hans stora dukar, och vissa förblev ”bara landskap.” På 1850-talet började Leighton måla in olja i friluft – detta uppmanades av hans bekantskap med Barbizon-skolan och arbetet med Camille Corot.

Mästaren tyckte att i arbetet utomhus var ett stort nöje, även om han inte satte det i spetsen – som till exempel impressionisterna gjorde. Hans utomhuslandskap som ”Naken” är mycket långt ifrån akademiska kanoner och påminner något om den berömda landsmannen Leighton, Constable, som också försökte ”fånga atmosfärens funktioner och de resulterande ljuseffekterna.”