Rosa klänning – Frederick Basile

Rosa klänning   Frederick Basile

Bilden ”Rosa klänning” kan tillskrivas den kategori av verk som representerar den impressionistiska inriktningen under den tidiga perioden, trots den tydligt synliga traditionella utförandetekniken. Det fasta ögonblicket ser naturligt ut, en ung flickas hållning är fängslande med lätthet, och hennes figur här är inte för personal, utan representerar kompositionens kärna.

Kombinationen av kontraster, särskilt rosa med svart, samt noggrann utarbetande av färg och belysning representerar en framgångsrik kreativ upptäckt, tack vare vilken Basil lyckades fritt växla från att arbeta i verkstaden till utomhus. Ett svart förkläde i en flickaklänning tjänar här, sannolikt, till att lösa den koloristiska kontrasten.

Kusinen Teresa de Horus, som spelade rollen som modell, hjälpte målaren att förkroppsligas den ädla nåd och förfining av kvinnlig figur på duken, och hennes aristokratiska charm döljer inte ens den pose som hennes rygg vände till betraktaren.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)