Sånger utan ord – Frederick Leighton

Sånger utan ord   Frederick Leighton

En av många ”plottlösa” verk Layton med orientalisk smak. En tunn vattenström flyter från källan. Till dess att kannorna är fyllda kommer ett helt liv att gå. Eller kanske otaliga liv.

Drömmar i verkligheten I slutet av 1800-talet började Laytons verk verka monotont och hans dukar blev föråldrade i deras klarhet och perfektion. Tiden, som var konstnärens uttryck, lämnade oåterkalleligt tidigare. Allt som nyligen hade förorsakat glädje, kastade sig i glömska, blev blekt och smuldrade framför våra ögon, som en nedslagen trasa. Men med något lyckades Leyton ”klamra sig fast” i hjärtat av det tjugonde århundradet i slipskivan.

Och lite senare såg fullständigheten i hans målningar redan tvetydiga ut, och tydligheten – ostabil, immateriell. Varje Layton-verk är en vacker, nästan konkret dröm. Men man måste bara ge handen, skissa ögat och drömmen blir ett spöke. Den försvinner, upplöses och lämnar bara en ouppnåelig, hålande dröm om ett ideal.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)